Tel: 0932623722 | E-mail: segreteria@avisragusa.it

18)Anticorpi anti Treponema Pallidum (TP):
Ricerca nel siero degli anticorpi contro il Treponema Pallidum, il batterio responsabile della Sifilide.